Ankara Havadis

"Acı patlıcanı kırağı çalmaz!" da...

"Bizim hayat esir oldu nazara Selam olsun bunda gayrı mezara Derdimi yükledim saldım pazara

Satılmadı geri geldi dert bana..."

Aaahhh, ah! Neler gördüm, neler geçirdim bu hayatta. Eğitmen elinde şekillendi okumam, yazmam.

O gün bugündür dertliyim.

Depremler gördüm mesela. Onca hayatı söküp alan zelzeleler. Üç yerine on üç kat çıkılan binalar kağıt gibi yere yığıldı.

Zar zor dayandım yaşanan acılara, küfür etmekten başka bir şey gelmedi elimden... Madenler göçtü, onlarca işçi göçük altında kaldı, dediler.

Meslek Odası Seçimlerinde Neden Nispi Temsil Uygulanmalı?

Barolar, odalar ve bunların üst birlikleri,hukuksal dayanağını Anayasadan alan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Anayasada meslek kuruluşlarının,belli bir mesleğe mensup olanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplini ve etiğini korumak ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak amacı ile kurulacakları öngörülmüştür.