10 Mayıs: Şakir Bey, "İstanbul'la uzlaşmak, abesle uğraşmaktır" dedi

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.
İşte 10 Mayıs'ta olanlar:

- "Kuvayı Muhammediye Umum Kumandanı" unvanını kullanan ve İngilizlerle Damat Ferit Hükümeti'nin desteğine dayanan Anzavur, 500 kişilik kuvvetiyle Adapazarı'nı ele geçirdi.

- Düzce'de isyancılar İttihatçılıkla suçladıkları Kuvayı Milliye yanlılarını tutukladılar. Damat Ferit'in gönderdiği subay ve malzemeler Düzce'ye geldi.

- Dün başlayan Edime Kongresi'nin ikinci günü. Şakir Bey (Kesebir) "İstanbul'la uzlaşmak, abesle uğraşmaktır" dedi.

- Birinci Kolordu Kumandanlığından alınmış olan Cafer Tayyar Bey, silahlı kuvvete dayanmayan bir ülke delegelerinin hiç bir şey yapamayacağını söyledi. Saray Müftüsü Ahmet Efendi "Boşu boşuna oturursak, miskinlik ve zilleti kabul etmiş oluruz. Düşman istilası tehlikesi olan bir yerde cihat, farz-ı ayindir" diye konuştu. Bazı delegeler ise savaşa girişmenin felaket olacağını, savaşı ancak Padişah'ın ilan edeceğini söylediler. Salih Cevdet adındaki delege "Irzımızı namusumuzu korumak için Padişah'ın izin vermesine lüzum var mıdır?" diye sordu. Yapılan oylamada 12 çekimser, 2 muhalif, 1 "aklım ermez" oyuna karşılık, 200 kişi silahlı savunmadan yana oy kullandı.

- Antep'e gelmekte olan Fransız birliği, Binbaşı Hamdi Bey kuvvetlerinin saldırısı sonucu Kilis'e döndü. Milli Kuvvetler Kumandanı Kılıç Ali Bey'e, Yozgat ayaklanmasını bastırması emri verildi.

- Ücretlere zam ve çalışma saati konusunda anlaşma sağlanamayınca, 6 Mayıs'ta greve başlayan Tramvay Şirketi işçilerinden sonra, bu şirketin Şişli, Beşiktaş, Aksaray depolarındaki işçiler de 6 gün sürecek bir iş bırakma eylemine geçtiler. Türkiye Sosyalist Fırkası Başkanı Hüseyin Hilmi'nin bilinmeyen bir kaynaktan (muhtemelen İngilizlerden) para sağlayıp işçilere dağıtması nedeniyle işçiler arasında partiye karşı büyük (ancak geçici) bir ilgi uyanacaktır.

- İngiliz Yüksek Komiser Vekili Webb'in raporu: Damat Ferit çok üzüntülü. 1878'deki gibi barışın tadilini umuyor. Ben ona bu konuda küçücük de olsa cesaret veremedim.

- Ankara Hükümeti dışsatımı serbest bıraktı.

Albayrak: Tarihi bir vesika: Rus Sovyet Komiserliği'nin beyannamesi: Rusya'nın ve Şark'ın bütün Müslümanlarına ... Esir milletlerin kurtuluşunu bayraklarımıza yazalım.

İkdam: Gayrimüslim cemaat.

İleri: Amerika bize o kadar uzak ki!

Alemdar: Sulhumuz yarın tevdi ediliyor.

Akşam: 11 Mayıs, Osmanlı tarihine karışıyor. -Türklerin sulh görüşü: Anadolu' da siyasi birliği ve hayat kabiliyeti olan Türkiye

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız