fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

2 Şubat: Türkler Yalnız Anadolu'da değil; İnsanlık Aleminde Kuvvettir

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 2 Şubat'ta olanlar:

-Mustafa Kemal, bütün Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri merkez ve yönetim kurullarıyla Kayseri ve Amasya Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetleri merkez kurullarına çektiği telde, Maraş'ta Bitlis defterdarının eşinin sekiz düşman öldürdüğünü, erkeklerin arasına karışarak savaştığını bildirdi, kadın-erkek birlikte çarpışan milletin başarıya ulaşacağını belirtti.

-Maraş'ta çarpışmalar devam ediyor. Bir Ermeni mahallesi tamamen yandı. Göksun çevresinde 80 atlı, 120 yaya kuvvet toplayan Yörük Selim, şehrin kıyılarına geldi.

-Ödemiş-Hacıilyas İstasyonu arasında, Kuvay-ı Milliye, içinde Yunan askerleri de bulunan bir treni havaya uçurdu. Çarpışmalarda Hasan Hüseyin Efe vuruldu.

-Beyrut kadısı ve bilginleri, Paris Barış Konferansı'na gönderdikleri muhtırada, Halifeliğin İstanbul'dan uzaklaştırılmasını, Türk Hükümeti'nin vasilik altına alınmasını, Müslümanlara karşı bir saldırı sayacaklarını bildirdiler.

-Siyonizmin lideri Weizman, İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon'a gönderdiği muhtırada, Nablus'ta güçlü bir Türk etkisi, Nablus ile Mustafa Kemal arasında sık bir haberleşme olduğunu ve Siyonist haber alma servisinin yardımıyla burada gizlenmiş binlerce bomba ve silah ortaya çıkarıldığını bildirdi

-Alemdar'da Refik Halit: Yeni bir yavru daha: Milli Misak. Aman Allahım ne çirkin, ne gayri milli bir kelime ...
Hakimiyeti Milliye: Asya'nın esrar dolu sinesi sarsılıyor. Kafkas üzerinden Anadolu'ya, Bulgaristan'dan Fransa'ya, Mısır'dan bütün Afrika kıyılarını izleyerek Septe Boğazı'na, Türkistan'dan Himalaya Dağları'na doğru uzanan bir isyan akımı var. Bu akım Asya'dan geliyor veya orada dayanak buluyor.

-İradei Milliye' de Le Temps'ın yayınına cevap: Türkler yalnız Anadolu'da değil, insanlık aleminde bir kuvvettir. Bolşevik cereyanının önüne geçmek isterseniz, milletlerin milli namus ve haysiyetini müdafaa ediniz. Tarihlerini zulüm ve haksızlık ile lekeleyen Fransızlar, bizden Bolşeviklere karşı mücadelelerine yardım beklemesinler.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız