fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

26 Şubat: Kuvay-ı Milliye'yi Yunan Zulmünden Kurtulmak İsteyen Halk Kurdu

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 26 Şubat'ta olanlar:

-Mebuslar Meclisi'nde mebuslar, Ermeni Birliği Merkez Temsilciler Kurulu Başkanı Bogos Nubar Paşa ile anlaşma yaptığı için Şerif Paşa'yı protesto ettiler. 20 Kasım tarihli anlaşma, Ermenilerle Kürtlerin Türkiye'den ayrılmak için birleşmelerini, İngilizlerle işbirliği yapmalarını öngörüyor.

 

-17 Şubat'ta kasabaya gelip karargah kuran Anzavur Ahmet'in Biga'da astırdığı ilan: Hamdi Bey'i yok etmek için geldim. Kendisi ve arkadaşları cezalarını buldular. Herkesin hukuku sağlanmıştır.

 

-İngiliz Başbakanı L.George, Avam Kamarası'nda, İstanbul'u niçin Türklere bıraktıklarını anlattı: İngiliz İmparatorluğu nüfusunun dörtte birinden fazlası İslam'dır. Hindistan Müslümanları sözümüzde durmamızı istiyorlar. Türklere zaten müthiş cezalar veriyoruz.

 

-Hükümet, General Milne'in isteğini geri çevirdi. Ege'de Kuvayı Milliye'yi geri çekmek için girişimde bulunmanın halkta galeyan uyandıracağını bildirdi. Kuvayı Milliye'nin Hükümet'le bir ilişkisinin bulunmadığını, bu kuvvetlerin, Yunan zulmünden kurtulmak isteyen halk tarafından kurulduğunu belirtti.

 

-Karakol İhtilal Cemiyeti ile Sovyet Rusya adına Albay İlyaçef arasında 11 Ocak'ta imzalanmış yardım anlaşması, onaylanması için Kara Vasıf Bey tarafından Temsil Kurulu'na gönderildi. Temsil Kurulu, Karakol Cemiyeti'nin böyle bir yetkisi olmadığı gerekçesiyle anlaşmayı onaylamayacaktır.

 

-İngilizlere karşı mücadele konusunda Sovyetlerin desteğini almaya çalışan Enver Paşa, arkadaşı Cemal Paşa'ya yazdığı mektupta İngilizlerle olan bir görüşmesini anlattı: İngilizlerle müzakereye aracılık eden kişi ile görüştüm. Türk milletinin çoğunluğunu teşkil eden milliyetçilerle çalışmak istediklerini, bunlara karşılık İngilizler aleyhine çalışmaktan vazgeçmemizi istedi. Bizimle ciddi dost olmak istiyorlarsa birlikte çalışabileceğimizi söyledim. Lloyd George ile görüşmeye gitti.

 

-Alemdar: Şeyhülislamlıktan istenen fetva: Bir kişi, hilafet ve saltanatı, şeriatı, örtünmeyi, mülkiyeti ilga ve inkar eden, şeriat dairesinde hareket edenleri öldüren, bunlara işkence eden ve bu yolda yeni bir mezhep şeklinde olan Bolşevizm namı altındaki fesatçı harekette bulunursa şer'an haklarında ne lazım gelir?

 

-Tasviri Efkar: Vifak yerine nifak (uzlaşma yerine bozgunculuk). -Biga'ya giden Öğüt Kurulu'ndan Fahrettin Bey'in demeci: Anzavur cahil halkı kandırıyordu. Din sömürüsü yapıyordu.

 

-İkdam: Ölmek ve ölmemek. -İçişleri Bakanı Ebubekir Hazım'ın demeci: Kuvayı Milliye'yi ben dağıtamam, Sadrazam da, hatta Mustafa Kemal Paşa da dağıtamaz.

 

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız