28 Nisan: 1 Mayıs amele bayramımızdır

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 28 Nisan'da olanlar:

- Mustafa Kemal, Karabekir'e telgrafında, Doğu seferi için hazırlığa devam edilmesini istedi, sınırı geçme kararının Ankara'dan tebliğ edileceğini bildirdi.

- Mustafa Kemal, bir genelgesinde milli birliği bozmak amacıyla düşman amaçlarına alet olan ve İstanbul'da yayımlanan Kürtçe Zeyn gazetesinin yasaklanmasını istedi.

- Meclis, yeni kurulan Orenburg Türk Hükümeti'ne, Azerbaycan Hükümeti'ne ve Türklerin devlet kurma hakkını tanıyan Bolşevik Rus Hükümeti'ne teşekkür telgrafları göndermeyi kararlaştırdı. Mustafa Kemal, bu karar üzerine yarın Orenburg Hükümeti'ni kutlayacaktır.

- Azerbaycan'da Neriman Nerimanof Kabinesi kuruldu. Yerli Bolşeviklerin çağrısı üzerine Sovyet II. Kızılordusu Baku'ya girdi.

- İstanbul Hükümeti, Anadolu'da nüfuz kurabilmek için Anadolu Olağanüstü Müfettişliği'ni kurdu. Müfettişliğin başına Müşir Zeki Paşa getirildi.

- Safranbolu'dan "Birleşik Gönüllüler Komutanı" Dayızade Hacı İbrahim imzasıyla İstanbul İçişleri Bakanlığı'na gönderilen telgrafta, İnebolu'ya askeri bir birlik gönderilerek Kastamonu'nun işgal edilmesi, Mustafa Kemal'in çekilme hattı kesilerek Anadolu'nun Padişah etrafında toplanması istendi.

- Kazım Karabekir, Baku'da Türk Komünist Fırkası'na gönderdiği yazıda Azerbaycan'dan borç para alınmasını, Bolşeviklerin ne zaman harekete geçeceğinin haber verilmesini istedi.

- Moskova Radyosunun Karabekir tarafından radyo ile tespit edilip genelge haline getirilen yayını: 1 Mayıs amele bayramımızdır. 1 Mayıs'ta bütün dünya halkları, burjuvazi ve emperyalizmin son mikroplarını temizleyecektir.

Hakimiyeti Milliye: Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla Osmanlı tarihine kıymetli ve önemi çok büyük bir sayfa ilave olunmuştur. Milletin en yüksek derecesinde bir hayat kabiliyeti göstermesi bütün insanlık tarihi için büyük bir devrim olayı sayılsa yeridir. -Ahmet Fevzi Paşa, İslam Şairi Mehmet Akif Bey, Ankara'ya geldi.

L'Action: Küçük Asya'nın göbeğinde bir Fransız garnizonunun işi neydi? Fransa'nın çıkarı, Türk halkıyla barışı gerektirir.

İzmire Doğru: Anzavur ve hempalarının şekavet ve melanetleri.

İkdam: Müstakbel Türkiye

Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: Anadolu Padişah'a candan ve imandan bağlıdır. -Bolu civarındaki temizlik hareketi başarıyla devam ediyor.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız