Son Dakika

mevlana et tavuk, ankara havadis

 

30 Mart: Türk milletinin yüce onurunu söndürebilecek hiç bir kuvvet yoktur

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 30 Mart'ta olanlar:

- Mustafa Kemal, Diyarbakır'daki 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey'den Urfa Kuvayı Milliyesi'ne katılmak üzere yeteri kadar kuvvet gönderilmesini, iki aydan beri sürüncemede kalan bu işin bir an önce bitirilmesini istedi.

- Fransızlar tarafından öldürülen Teğmen Şahin Bey, Antep'e bağlı Mülk köyünde sade ve hazin bir törenle toprağa verildi. Şahin Bey'in sağ kulağının arkasında ve karnında 2 süngü yarası saptandı.

- 13. Kolordu Komutanı Cevdet Bey, Karabekir'e gönderdiği yazıda, onun yardım vaadine teşekkür etti. Kolordusunun Fransız, İngiliz ve ayrılıkçı propagandalar olmak üzere üç kuvvete karşı koymakta olduğunu bildirdi. Bir kısım bölgenin 15. Kolordu Komutanlığı tarafından devralınmasını ya da yardımcı kuvvet gönderilmesini istedi

- İçişleri Bakanı Hazım Bey, Hürriyet ve İtilafçıların şikâyetleri konusunda Padişah'ın sorularına cevap verdi. Kuvayı Milliye'den başka kurtarıcı bir kuvvet olmadığını, gizli yollarla bu kuvveti desteklemesi gerektiğini söyledi. "Ferit Paşa iktidara gelirse emriniz Üsküdar'dan öteye geçmez" dedi. Damat Ferit de Padişah'la bir görüşme yaptı. Vahdettin, İçişleri Bakanı'nın görüşlerini ona aktardı.

- Dışişleri eski Bakanı Halil Bey, tutuklu bulunduğu Malta'dan Curzon'a bir mektup gönderdi. İngiliz Hükümeti'nin yanlış yolda olduğunu hatırlattı. Mektupta özetle şöyle dendi: Yüzeyde bazı başarılar kazanabilirsiniz ama dipteki taban canlı kalacaktır. Türk milletinin yüce onurunu söndürebilecek hiç bir kuvvet yoktur. Türkler savaştan ve ıstıraptan sonra yine de dünyanın karşısında dimdiktir. Türkiye'yi sürekli bir dost, hatta müttefik olarak kazanabilirsiniz, ama bu yöntemlerle ve bu baskı politikasıyla değil.
Yüksek Komiser Robeck, Curzon'a gönderdiği raporda, İstanbul Hükümeti'nin Kuvayı Milliye ve Mustafa Kemal aleyhindeki bildiri taslağını yetersiz görerek geri çevirdiklerini haber verdi. Robeck'in raporunda şu görüşlere de yer verildi: Türk Hükümeti, her ne pahasına olursa olsun, başta kalmak ve zaman kazanmak istiyor. Milli harekete düşman olanlar, Hükümet'i düşürmeye çalışıyorlar. Ferit Paşa başa geçse bile, İngiliz yardımı olmadan milliyetçileri bastıramaz.

Öğüt: Cihat farzdır!

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız