30 Mayıs: Birinci Düzce ayaklanması bastırıldı

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 31 Mayıs'ta olanlar:

- Edirne Müdafaa-i Hukuk Merkez Kurulu, gece (30/31 ) yaptığı bir toplantıda, Edime Kongresi'nde Milli Kumandan seçilmiş olan 1. Kolordu eski Komutanı Cafer Tayyar Bey'i Trakya Milli Savunma Komutanı ilan etti. Halen kolorduya resmen Albay Muhittin Bey komuta ediyor.

- Bolu'dan hareket eden Binbaşı Nazım Bey komutasındaki milli kuvvetler, Mudurnu ve Gerede'ye girdi. Böylece, 13 Nisan'da başlayan Birinci Düzce ayaklanması bastırılmış oldu. İsyancılar, bugün geri alınan Gerede'yi 21 Nisan'da işgal etmişlerdi.

- Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndaki bölünme kesinleşti.

- İngiliz Başbakanı L. George, Sovyet Ticaret Kurulu Başkanı Krasin'le Londra'da yaptığı görüşmede, Sovyetlerin Türk milliyetçilerini Anadolu ve başka yerlerde "olay çıkarmaya kışkırtmaktan kaçınması"nı önerdi.

- Ankara Maliye Bakanlığı, Hükümet'ten, 1914 yılı 21 Temmuzunda ilan edilen genel seferberlik kararnamesinin yürürlükte olduğuna ilişkin bir karar istedi. 8 Haziran'da, istenen kararname çıkacak, böylece dış borçlar ve bunların faizlerinin ödenmesi yolu hukuken de kapatılmış olacaktır.

- Anadolu Olağanüstü Genel Müfettişi Zeki Paşa, Alemdar gazetesinde yayımlanan demecinde "Barış şartları o kadar ağırdır ki, milli kuvvetlerin bastırılmasını, ilerisini düşünerek yavaştan almak zorunluluğu vardır" dedi.

- Başbakan Venizelos, Yunan Parlamentosunda, Yunanistan'ın, barış şartlarını dünkü Türk imparatorluğuna kabul ettirecek güçte olduğunu, Müttefiklerin yardımına sığınmalarına lüzum bulunmadığını söyledi.

Hakimiyeti Milliye: Asilerin kesin yenilgisi. -Öldürücü anlaşma üzerine. -Türkiye'nin bölüşülmesi.

Peyamı Sabah'ta Ali Kemal de şartların ağırlığından yakındı. "Hükümetimiz tadiline çalışmalıdır" diye yazdı.

İleri'nin yer yer sansürlü başyazısı: Barış şartları, ne milli menfaatlarımıza ne de devletin menfaatlarına uygun değildir. Zevatın kendi millet ve devletleri ve Padişah-ı zişanları adına böyle bir vesikayı imza etmeleri düşünülemez.

Alemdar'da Refi Cevat: Anadolu'da Kuvayı Milliyecilerin yaptıkları facialar.

Açıksöz'de Ahmet Talat: İstediğimiz sulh: Avrupalılar sulh şartlarını Damat Ferit'e imzalatsalar da millete kabul ettiremezler. Avrupalılar sonunda Ankara Hükümeti ile görüşmek zorunda kalacaklardır. Bizim istediğimiz, yaşamak ve muazzam bir dini yaşatmaktır. Hak kuvvetlinin ise bizde de sönmez bir iman var.

Albayrak: (Moskova'ya gitmekte olan) Misafirlerimiz Yusuf Kemal ve Rıza Nur Beylere hoş geldiniz deriz.

İkdam: Sulhumüzün sonuçları.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız