fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

4 Şubat: Bizim Haspaları Değil Vilayet Gazetelerini Okuyorum

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 4 Şubat'ta olanlar:

-Padişah, Mustafa Kemal'e madalya ve nişanlarını geri veren 29 Aralık tarihli Hükümet kararını onayladı. İngilizlerden korkulduğu için Padişah iradesi Takvim-i Vekayi'de yayımlanamıyor. Padişah'la Kuvayı Milliye arasında bu yumuşama dönemi uzun sürmeyecek, Mustafa Kemal ve arkadaşlarından bazıları 11 Mayıs'ta ve sonraki günlerde ölüme mahkum edileceklerdir.

-Rauf Bey, Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta, Meclis'te bir grup kurmak için çalıştıklarını, her mebusu ayrı ayrı kazanmaya uğraştıklarını, önceden söz vermiş olanların bile Müdafaa-i Hukuk adından kaçındıklarını, çaresiz "Felah-ı Vatan" isminin kabul edileceğini bildirdi. Kabine konusunda da Ali Rıza Paşa'nın görevde kalması, ancak bazı bakanların değişmesi görüşünün belirdiğini anlattı.

-İçişleri Bakanı Şerif Paşa, bugün Balıkesir Mutasarrıflığından aldığı bilgileri Başbakanlığa ulaştırdı. Buna göre, 1 Şubat'ta Bandırma'ya çıkan İngiliz kuvvetlerinin komutanı olan yüzbaşı, mahalli hükümet makamlarınca kendisine gösterilen Rum ve Ermenilerin evlerine girmeyerek ilkokul binasıyla çevresindeki bir İslamın evini zorla işgal etti. İngilizler, silah sevkedildiği gerekçesiyle 1 Şubat'ta Bandırma'ya 200 asker çıkarmışlardı.

-Urfa Kuvayı Milliye Kumandanı Ali Saip, Viranşehir'e hareket etti. Ali Saip burada karargah kurarak gönüllülerin başına geçecek ve 7 Şubat'ta Urfa yönüne hareket edecektir.

-İngiliz Yüksek Komiseri Robeck'ten Curzon'a: Fransız Yüksek Komiseri, Maraş'ta durumun ciddi olduğunu, Fransa'nın Hükümet'i uyardığını söyledi.

-Erzincan Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Heyet-i Faaliyesi'nden 12 kadın, Sivas'ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne çektikleri telde, kuruluşlarını ve ilk kongrelerini yaptıklarını haber verdi

-Konya'da kapatılan Öğüt Gazetesi yerine çıkmakta olan Halka Öğüt Gazetesi de kapatıldı

-İzmir'e Doğru: Avrupa son kararını vermelidir. Türk için son söz, son karar, ölünceye kadar hayatı ve namusu uğrunda fedakârlık etmektir (Mustafa Necati).

-İkdam: Rus mültecileri, şehrimiz için büyük bir derttir.

-İleri: Kuvayı Milliye ayrı, halk ayrı değildir.

 

-Karagöz'de Hacivat: "Ne o Karagöz, dalmışsın. Sen bizim gazeteleri okumazdın". Karagöz: "Bizim haspaları değil, vilayet gazetelerini okuyorum. Ne varsa onlarda var. İstanbul gazeteleri sade suya. Havadisin koyusu, antikası bunlarda. Oku da için açılsın, yüreğine ümit gelsin" (Elinde İradei Milliye Gazetesi).

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız