fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

5 Şubat: Türk-Sovyet Birliği

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 5 Şubat'ta olanlar:

-Mustafa Kemal kolordulara ve güvendiği bazı kişilere gönderdiği gizli bir genelge ile genel siyasi durumun tahlilini yaptı ve onların görüşünü sordu. Mustafa Kemal, Türkiye'nin İtilaf Devletleri tarafından güçlü bir çember içine alındığını belirterek Sovyetlerin başarılarının barışı çabuklaştırabileceği görüşünü ileri sürdü. Sovyetlerle birlik olunarak İtilaf Devletlerinin Türkiye ile Sovyetler arasına diktiği Kafkas Cumhuriyetlerinin yıkılmasını önerdi. Doğuda seferberlik yapılmasını isteyen Mustafa Kemal, bunu gerçekleştirecek güçlü bir hükümet kurulmazsa, Temsil Kurulu'nun İstanbul'da bulunan üyelerini çekmeyi de önerdi. Genelgeye verilen cevaplar 12, 16, 1 7, 20 Şubatta gelecektir.

-Akbaş Cephaneliği soygunu nedeniyle bir İngiliz birliği, Gelibolu mutasarrıfı ile memur ve sivil 10 kişiyi tutuklayıp götürdü. Heyecana kapılan halk mitralyözlerle tehdit edildi.

-Yeni Harbiye Bakanı Mustafa Fevzi Paşa (Çakmak), gazetecilerin sorularına verdiği cevapta, Hükümet'in Kuvayı Milliye ile değil, Meclis'le ilişkide olacağını söyledi.

-İngiliz Yüksek Komiserliği Baştercümanı Ryan, Başbakan Ali Rıza Paşa'ya Mustafa Kemal'i şikâyet etti
Bakanlar Kurulu, Van Valiliği'nden gelen yazıyı görüşerek, İngilizler Musul'dan bütünüyle çekildi ise buraya Osmanlı memurlarının gönderilmesini kararlaştırdı. Valilik yazısında, Zaho, İmadiye, Zibar ilçelerinde İngilizlerin, yönetimi yerel reislere terkettiği, bunların da Osmanlı yönetimi istedikleri bildirilmişti.

-Echo de Greece sahibi ve kral taraftarı Papadopoulo, İsviçre'de Cavit Bey'i ziyaret ederek, Yunanistan'daki Müslümanların Venizelos'a oy vermemeleri için haber gönderip gönderemeyeceğini sordu. Cavit Bey, Selanik Müftüsüne ve Makedonya Komitesi'ne bu konuda haber gönderdi.

The New York Times: Ankara kızıl ve Bolşeviktir. Genç Türk Kızıl ordusu, yakında İstanbul'a yürüyecek!
Debats: Anadolu'da milli hareket ve Bolşevikler. Rusya'dan dönen subaylardan bir kısmı, Mustafa Kemal'in yanına gönderilmektedir.
Albayrak: Azim ve iman karşısında, çelik burçlar devriliyor. (Gelibolu-Akbaş olayı).