fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

6 Şubat: İzmir Güney Cephesi Kumandanı Şefik Bey

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 6 Şubat'ta olanlar:

- Mustafa Kemal Paşa; 
İtilaf Devletleri'nin Türkiye'yi çember içine almaları karşısında Kafkas Hükümetlerini yıkarak Bolşeviklerle birleşilmesi ve Doğu'da seferberlik yapılması ile ilgili görüşlerini Karabekir'e bildirdi.

-Karabekir'in 2 tarihli yazısına cevap vererek İstanbul'da tutuklanması ihtimali olan arkadaşlarının Ankara'ya geçmek için tedbirler almalarını istediklerini, İtilaf Devletleri hazırlıklarını yapıp harekete geçince tedbir almanın bir fayda vermeyeceğini bildirdi.
Karabekir'e yazısında, Temsil Kurulu'nun durumu izlediğini ve müdahaleden sakındığını bildirerek şöyle dedi: Milli Meclis'in ve Hükümetin şimdi ve gelecekte tam bir güven içinde çalışmasına güvenilse idi Temsil Kurulu'nun görevi de kalmazdı. Bu güven bugün öncekinden daha fazla değildir.

-Genelgesi : Batum, Kars ve çevresinden 200.000 Rum'un Bolşevikliği bahane ederek Karadeniz kıyılarına geçmeleri Venizelos tarafından istenmiş, amaçları Pontos Rum hükümeti kurmakmış. İlk teşebbüslerinin milli galeyan ile boşa çıkarılması için ilgilileri uyarınız.

-Rauf Bey ve arkadaşları Meclis'te Felah-ı Vatan Grubu'nu kurdular. Daha önce Ankara'da yapılan görüşmelerde, Anadolu'dan seçilen mebusların Meclis'te Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu kurmaları kararlaştırılmıştı. Mebuslar bu adı kullanmaya cesaret edemediler. Mustafa Kemal, mebusların bu cesaretsizliğine çok kızacak ve olaydan 7 yıl sonra 1927'de CHP kurultayındaki söylevinde grubun adını "Fellah-ı Vatan" olarak telaffuz edecektir.

-Rauf Bey'den Mustafa Kemal'e: Akbaş Cephaneliğine el koymamız, İngilizlere Bolşeviklerle birlikte hareket etmekte olduğumuz fikrini vermiş.

-Sivas kadınları, Numune Mektebi'nde toplandılar. Maraş'a yardım için konuşmalar yapıldı. Yarım saat içinde 2go lira bağış toplandı. Mahallelerden de bağış toplanması kararlaştırıldı.

-Albay Refet Bey, Küçük ve Büyük Menderes çevresindeki bütün milli kuvvetleri Menderes Grubu adı altında birleştirdi. 
Aydın Cephesi'ne İzmir Güney Cephesi adı verildi. Cephe kumandanlığına 57. Tümen Komutanı Şefik Bey atandı. Aydın Kuvayı Milliye Komutanlığı, Demirci Mehmet Efe'nin üzerinde kaldı.

-Kafkaslarda kurulu Yeşilordu kuvvetleri, Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentini işgal etti.

-Hakimiyeti Milliye: Meclis kapanamaz. Faysal ile Fransa'nın yaptığı anlaşma. Mısır'da İngilizlere karşı miting. Hindistan'da İngilizlere karşı ayaklanmalar. İrlanda'da ihtilal. İzmir, Adana, Urfa, Kürdistan'ın durumları. Doğu durumu, Kızıl ve Yeşil ordular. Bulgaristan'ın durumu. Kahraman bir Hanım.

-Öğüt'ten sonra Halka Öğüt Gazetesi'nin de İtalyanlar tarafından kapatılması üzerine Konya'da Nasihat Gazetesi yayımlanmaya başladı.

-İzmir'e Doğru: Kardeş Azerbaycan'ın istiklali, memleketimizin her tarafında neşeler, saadetler yarattı.

-Alemdar: Rus tehlikesi, İttihat ve Terakki tehlikesi.

 

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız