fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

7 Şubat - Atatürk: Çok Üye Kaydetmek Yerine İlkelere Bağlı Bir Grupla...

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 7 Şubat'ta olanlar:

-Mustafa Kemal, Rauf Bey'in dünkü yazısını cevapladı. Mebusların taviz vere vere nerdeyse etkilerini yitirdiklerini, gruba çok üye kaydetmek yerine, ilkelere bağlı bir grupla yetinmek gerektiğini, azınlıkta kalmanın göze alınmasını, en iyi Fevzi Paşa ile çalışabileceklerini bildirerek Hükümet'in düşürülmesini istedi.

-Ali Saip, Viranşehir'de başında bulunduğu aşiret kuvvetlerine Urfa'ya hareket emri verdi. Aşiret kuvvetleri, aşiretlerinin birbiriyle çekişmesini bir yana bırakarak "bir düğün alayı halinde" Urfa'ya yürümeye başladılar. 

-İslahiye ve Antep'ten takviyeli bir Fransız birliği Maraş'a gönderildi. Birlik, akşam Maraş'a 5 km kala karargahını kurdu.
Harbiye Bakanlığı, İzmir İşgal bölgesinde Yunan kuvvetlerinin saldırısına karşı alınması gerekli tedbirleri Başbakanlığa bildirdi: Kuvayı Milliye bize zaman kazandıramaz. Bazı kolordu mevcutlarını artırmalıyız. Gerektiğinde seferberlik yapmalıyız. Birliklerimizi istediğimiz yere sevkedebilmeliyiz. Bütün silah ve cephanemize istediğimiz gibi sahip olmalıyız. Bunlar sağlanamadığı takdirde, gizli yapılacak hazırlık pek sınırlı kalır, kurtuluşu sağlayamaz.

-Sovyet devrimine karşı Sibirya'da ayaklanmış olan ve bir ara Urallara kadar ilerlemiş bulunan Amiral Kolçak, İrkutsk Devrimci Komitesi tarafından mahkum edilerek kurşuna dizildi.

-Niğde Mutasarrıfı Tevfik Bey, Sivas Valiliği'ne Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'nin Niğde'de bir şubesinin açıldığını haber verdi.

-Alemdar'da Sait Molla; "İngiliz siyaseti" başlıklı yazısında Türklerin İngiliz dostu olduğunu, halkın Anadolu "şekavetkeranesi"ne nefret duyarak son seçimlerde sandık başlarına gitmediğini ileri sürüyor.
 

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız