9 Mayıs: Ankara Hükümeti'nin programı Meclis'te okundu ve yayımlandı

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 9 Mayıs'ta olanlar:

- Meclis, gizli bir oturum yaptı. Mustafa Kemal, iç ve dış durum hakkında bilgi verdi. Suriye ile ilişki halinde olduklarını, Kuvayı İnzibatiye erlerinin Meclis Hükümeti tarafına geçeceklerini, Askeri Tıbbiye öğrencilerinin Anadolu'ya geçmekte olduklarını söyledi. Meclis, bundan sonra gelecek mebusların Bakanlar Kurulu'nun incelemesinden sonra kabul edilmesini, BMM üyelerine mebus maaşı verilmesini, başkan ve hükümet üyelerinin de aynı maaşı almalarını kararlaştırdı.

- 3 Mayıs'ta seçilen Ankara Hükümeti'nin programı Meclis'te Rıza Nur tarafından okundu ve yayımlandı. Programda Hükümet'in, emperyalistleri Misak-ı Milli'ye saygılı kılmak, birlik ve asayişi sağlamak, Kuvayı Milliye'yi düzene sokmak, ekonomiyi kuvvetli kılmak için çalışacağı belirtiliyor.

- San Remo Konferansı'nda Trakya'nın Yunanistan'a bırakılmasına tepki olarak 236 delegenin katıldığı Olağanüstü Edirne Kongresi toplandı. Trakya-Paşaeli Cemiyeti'nin düzenlediği kongrede, Doğu Trakya'nın birliği istendi. Demek ocak ortalarında bir kongre daha yapmış, silahlı milli birlikler ve bu işle ilgilenmek üzere bağlı yerlerde Müdafaa-i Hukuk Geçici Kurulları kurmayı kararlaştırmıştı.

- Büyük Millet Meclisi, Anadolu Ajansı aracılığı ile İslam dünyasına bir bildiri yayımladı: Her taraftan üstümüze saldırarak Osmanlı yurdunu büsbütün boğmak isteyen ölüm kuvvetleri ortasında, tehlikelerle çevrili bir ada içinde kalmış gibiyiz. İslam'ın son halife yeri İstanbul da düşman silahlarının gölgesi altına düştü. Hicaz ve Yemen, Filistin, Irak, Hindistan'a kadar Asya'da İngiliz saltanatının engin, sonsuz bir yolu oldu. Silahları alınmış, orduları dağıtılmış bir millet, yangıncı, yağmacı istilacılara karşı savunmadan başka ne yapabilirdi? Her taraftan düşmanı karşılayarak geri iten bir halk mücadelesine başladık. İşitin!

- Şeriye Encümeni'nin halka hitaben hazırladığı ve Meclis'te kabul edilen bildiri: Bütün cihana hakim olmak isteyen İngilizlerle mücadele etmemek Müslümanlık'la uyuşmaz. İngilizler İslamları birbirine boğazlatmak istiyorlar. Satılmışlar, bilgisizlik ve cinayetlerinin derecesini, sonucun alınmasıyla anlayacaklardır. Yanlış sözlere inanmayınız. İşin aslını araştırınız. 200 milyon Müslüman'a sığınacak bir yer kalmış ise o da burasıdır.

- Kazım Karabekir, Ermeni harekatına şimdilik ordunun karıştırılmamasını isteyen 7 tarihli Hükümet kararına karşı çıktı, Batı'da hiçbir ümit ve dayanak kalmadığını belirtti, fırsatın kaçırılmamasını istedi. Ermenistan'ı Bolşevikleştirmenin gerekli olduğunu ileri süren Karabekir, böylece Bolşeviklere karşı da söylenecek sözün bulunacağını, ayrıca Türkiye'nin Üç İl'i işgale hakkı olduğunu, daha fazla beklenirse askerden firarların artacağını bildirdi.

Hakimiyeti Milliye'de Mustafa Kemal imzasıyla İtilaf Devletleri dışişleri bakanlarına gönderilen nota. - 1 Mayıs Bayramı (Moskova'nın tebliği).

Açıksöz, İngiliz parasıyla hareket eden İstanbul Hükümeti'nin hiç bir tebliğine inanılmayacağını belirterek İstanbul'dan gönderilen kuvvetlerin İnebolu'yu zabtettiği, halkın Kuvayı Mill iye'ye karşı olduğu, İstanbul işgalini memnunlukla karşıladığı haberlerini yalanlıyor.

lzmir'e Doğru: Hareket-i tedibiye ve islahiye.

İkdam: Edime ve İzmir. -Muahedemiz 11 Mayıs'ta tevdi olunacak.

Peyamı Sabah Muahedemiz salı günü tebliğ edilecek.

İleri: Kuvayı İnzibatiye hareketi.

Alemdar: Bir iki gündür İstanbul'da bir dedikodu: Güya Hükümet, Kuvayı Milliye adını gasbeden şakilerle bir uzlaşma yapacakmış. Kesinlikle aslı ve esası yoktur.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız