fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

Aile Hekimleri 8 Şubat'ta Ankara'da!

Son zamanlarda giderek artan sağlıkçılara yönelik şiddet vakaları ardından, AHEF 8 Şubat’ta Ankara’da büyük bir miting kararı aldı. Medikritik'e konuşan AHEF basın yayın komisyonu üyesi, aile hekimi Dr. Cumhur Özdemir hazırlanılan miting hakkında bilgi verdi.

Medikritik'in röportajı şu şekilde:

Sağlıkta şiddetin son dönemde bu denli yaygınlaşmasının kaynakları sizce nedir? 

– Sağlıkta şiddetin çok yaygın olmasının bizce başlıca nedeni caydırıcı cezaların olmamasıdır. Doktorlara veya diğer sağlık çalışanlarına karşı sözlü ya da fiziksel şiddet uygulayan insanların cezalandırılmadığını ya da şartlı salıverildiğini; soruşturma olmadığını ya da cezanın para cezasına çevrildiğini görüyoruz. Bu da şiddet uygulayanların cezalardan korkmamasına yol açıyor, şiddet tekrarlanabiliyor. Tabii ki tek sebep bu değil, insanların şiddete yönelimi var. İsteklerinin karşılanmadığını görünce birçok insan sözel ya da fiziksel şiddete başvuruyor, şiddetin çözüm getireceğini zannediyorlar. Çekinecekleri cezai yaptırımlar da olmayınca, maalesef bizler şiddete maruz kalabiliyoruz. Hukuki alt yapı sağlam hazırlandığı sürece, sağlık okur yazarlığı da arttığında sağlıkta şiddetin azalacağına inanıyoruz.

Aile hekimlerine usulsüz işlem yaptırmakta ısrar eden ve istediği yerine gelmeyince şiddete başvuran vatandaşlara tanık oluyoruz. Bu talepkârlığın nedenleri nedir? 

– İnsanlar aile hekimlerine çok kolay ulaşabiliyorlar. Bu kolaylıkla birlikte, her sorunun aile hekimliğinde çözülebileceğine dair bir algı var. Halbuki aile sağlığı merkezleri, birinci basamak sağlık hizmetleri dediğimiz özellikle koruyucu hekimlik, önleyici sağlık hizmetlerini yerine getirmek içindir. Bu hatalı anlayışla beraber hastaların aile hekimlerine yanlış yönlendirilmesi de söz konusu. Bir örnekle açıklayacak olursak; işe giriş raporları için tarafımıza yönlendirilen hastalar oluyor. Ancak bir insana işe giriş raporu verebilmek için, nasıl bir ortamda çalışacağını, ne iş yapacağını, o işin risklerini bilmek gerekli. Bu raporu insanların çalıştığı ortamını bilen ve gereken sağlık kontrollerini yapan iş yeri hekimlerinin vermesi gerekmektedir. Biz mevzuata uygun olan evlilik raporları gibi, askerliğe elverişlilik gibi raporları; gerekli sağlık taramalarını yapıp, gerekli gördüğümüzde de sevk ederek zaten çözüyoruz. Mevzuatta olmayan her türlü işlem usulsüz işlemdir. Talepler sadece raporlarla da sınırlı değil. Komşusundan bir ilacın iyi olduğunu duyup da yazdırmak isteyenler de oluyor, kimliksiz işlem yaptırmak isteyenler de… Hastaların bu taleplerini uygun görmeyip yerine getirmediğimizde de, işlerini zorlaştırmakla suçlanıp çeşitli hakaretlere, tehditlere, fiziksel saldırılara maruz kalabiliyoruz maalesef.

SAĞLIKTA ŞİDDETE DUR DİYELİM

AHEF olarak 8 Şubat’ta Ankara’da büyük bir miting düzenleme kararı aldınız. Sonrasında pek çok sağlık kurumundan da destek ve katılım çağrısı geldi. Bu eylemin amacı ve talepleri nelerdir, bize kısaca bahseder misiniz?

– Son yıllarda sağlıkta şiddet olayları çok arttı ve sağlıkta terör boyutuna geldi. Biz de buna “dur” demek için sahaya inmek istedik. Meslektaşlarımıza kararımızı bildirdik ve çok ciddi destek gördük. Bu amaçla 8 Şubat’ta Ankara’da, bütün meslektaşlarımızla birlikte sağlıkta şiddete dur demek için meydanlarda olacağız.

Medikritik okuyucularına Ankara’da gerçekleşecek mitinge bir çağrıda bulunacak olursak, neler söylemek istersiniz?

– Mesleğimizin onuru için, terör boyutuna ulaşan hekime şiddet olaylarının karşısında dik durmak için, özlük haklarımız ve gelir kayıplarımız için, bütün meslektaşlarımızı 8 Şubat’ta Ankara’ya bekliyoruz. Ne kadar kalabalık olursak o kadar kendimizi anlatabileceğimizi umut ediyoruz.