Bu yazıyı okumadan futbol meraklısıyım demeyin

Araştırmacı Yazar Nurhan Erkan, Türk sporunun tarihsel gelişimi üzerine yazı yazdı.

Tanzimat dönemi ve sonrasında gelişen Türk sporunun önemli dönemlerini ve başlıklarını kaleme aldığı yazısında Ankaragücü'ne de değindi.

İşte o yazı:

DEVRİMLERİN ŞAFAĞINDA YÜKSELEN TÜRK SPORU

Nurhan ERKAN

Ülkemizde spor kulüplerinin tarihi, 1860’lı yıllarda başlayan millî demokratik devrim mücadelesiyle yakından ilişkilidir. Yeni Osmanlıların 1876 yılına kadar devam eden mücadelesi, daha sonra I. Meşrutiyetin ilanı, Genç Türkler ve İttihat Terakki öncülüğünde yürütülen mücadele, spor kulüplerimizin kuruluşu ve gelişmesinde belirleyici rol oynamıştır. Bundan dolayı ülkemizde kurulan spor kulüpleri, halkımızın zulme boyun eğmeyen, millî ve demokratik karakterini daima üzerinde taşımıştır.

Osmanlı İmparatorluğunda Çağdaş Spor Doğarken

Memleketimizde ilk spor hareketlerine Galatasaray Sultanisi öncülük etmiştir. Tanzimat'ın ünlü Paşası Sadrazam Ali döneminde, jimnastik öğretmeni Monsieur Curel in ayrılmasından sonra göreve gelen Monsieur Moiroux’la yeni bir dönem başlamıştır. Moiroux, bir yenilik olarak deniz sporlarına ağırlık vererek, kürek, yüzme ve su sporlarını öğretmiştir. Ardından İtalyan Martinelli jimnastiği öğretirken, daha sonra gelen Stangali, Beyoğlu’nda bir jimnastik salonu açmıştır. Stangali'nin parlak öğrencilerinden Faik Bey, 1879 yılında idman hocası olarak tayin edilir. Soyadı kanunuyla “Üstünidman" soyadını alan Faik Bey, ilk idmancımız olarak spor tarihine adını yazdıracaktır.

Faik Bey 42 yıl öğretmenlik yapmış, bu süreç içerisinde birçok ünlü sporcu yetiştirmiştir. Suat Hayri Ürgüplü, Rıza Tevfik ve modern jimnastiğin kurucusu Selim Sırrı Tarcan ilk akla gelenlerdendir. Fransız ekolünden gelen Faik Bey in çalışmalarında esas aldığı aletsiz jimnastik, gülle atma ve eskrim ana hareketlerin başında yer alır.

Modern anlamda ilk spor dalımız olan futbol ise Sultan Abdülhamit’in istibdat idaresinde, oldukça sancılı bir şekilde doğmuştur. Futbol ilk olarak 1885-1890 yılları arasında İzmir ve İstanbul’da yaşayan İngilizler tarafından oynanmaya başlamıştır. Bu iki şehirde oturan azınlık gençlerinin birbirleriyle yaptıkları karşılaşmalar ise futbol tarihinin ilk deplasman maçları olacaktır.

YAZININ TAMAMI İÇİN