Coface, şirket iflaslarını en şiddetli yaşayacak 6 ülkeyi açıkladı

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomide yaşanacak durgunluk sonucu şirket iflaslarında yüzde 25'lik artış bekleniyor.

Kredi sigorta şirketi Coface ikinci bir salgın dalgası yaşanmaması ve ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak artacağı öngörüsüne dayanan senaryoda dahi firmaların kredi riskinin çok yüksek olacağını açıkladı.

Buna göre ABD'de ve İngiltere'de iflas oranları sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 33'le patlama yaparken İspanya (yüzde 22), İtalya (yüzde 18) ve Fransa'da da (yüzde 15) oldukça yüksek düzeylerde olacak. Almanya ise yüzde 11 ile diğer ülkelere göre biraz daha iyi durumda olacak.

Şirketlerin kriz ortamlarındaki performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini belirten Coface Başekonomisti Julien Marcilly, ABD'de durgunluk Avrupa'ya göre daha sınırlı olsa da Amerikan şirketlerdeki iflas oranının daha yüksek olacağını vurguladı.

Marcilly buna gerekçe olarak da ABD'de hizmet sektöründeki şirketlerin daha fazla sayıda ve düşük karlılıklar nedeniyle finansal açıdan daha kırılgan olduğunu gösterdi.