Çok Sayıda Eşya Türüne Ek Gümrük Vergisi Geldi: İşte o Liste

Resmi gazetede yayınlanan kararla bir çok eşya türü için ilave gümrük vergisi getirildi. Vergi getirilen malların tam listesi ayrıntılarıyla verildi. Uzmanlar kararı "1980 sonrası için en geniş kapsamlı korumacı tedbir" olarak değerlendirdi.

Resmi gazetede yayınlanan kararla bir çok eşya türü için ilave gümrük vergisi getirildi. Vergi getirilen malların tam listesi ayrıntılarıyla verildi. Gümrük uzmanları kararı ve vergileri "1980 sonrası için en geniş kapsamlı korumacı tedbir" olarak değerlendirdi.

2008 krizinden sonra Türkiye yeni korumacı araçlarla dış ticaret rejimini korumacılık yönünde dönüştürmüştü. Korumacılığı güçlendiren süreç salgının sınuçları ile birleşmiş oldu.

Geniş kapsamlı yeni ilave gümrük vergileri (%5.8 ila %50 oranlarında) yürürlüğe girdi. İlave gümrük vergileri  30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil)  Karar'ın EK-2'sinde belirtilen şekilde uygulandıktan sonra 01.10.2020 tarihinden itibaren daha düşük oranlarla (%5 ila %25) uygulanmaya devam edecek.

İlave gümrük vergisi getirilen pozisyonların tam listesi Karar ekinde yayınlandı.

İşte onlardan bazıları:

3506-tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler

3920-Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)

3921-Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler

3926-Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

4007-Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

7318-Demir veya çelikten vidalar, civatalar, somunlar, tirfonlar, çengelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, rondelalar (yaylanmayı sağlayıcı rondelalar dahil) ve benzeri eşya

8311- Adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

8414-Diğer fanlar

8441-Kağıt kesme makinaları

8462-Hidrolik presler

8504-Diğer transformatörler-Redresörler-diğer statik konvertörler

8512-Sesli işaret cihazları

8518-Kabinine monte edilmiş tek hoparlör- Aynı kabine monte ediImiş birden fazIa hoparlörIer

8536-Diğer röleler

9030-Kaydedici tertibatı olmayan multimetreler ve direnç ölçerler

9101-Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlar dahil) (zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar

9102-Kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçları dahil) (91.01 pozisyonundakiler hariç) 

9405-Aydınlatma cihazlarının aksam parçaları

9504-Video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç)

9505-Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için eşya (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil):

9506- Golf sopaları

9508-Atlı karıncalar, salıncaklar, atış standları ve diğer fuar ve panayır eğlencelerine mahsus eşya; gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri; gezici tiyatrolar

9606-Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları

İlgili Karar için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200418-8.pdf