fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

Büyük yıkıma neden olan deprem sonrasında, Elazığ ve Malatya'nın deprem bölgesi ilan edilip edilmeyeceği gündemde. Konu hakkında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odas'ında yaklaşık 200 STK'nın görüşünün aktarıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan tarafından okunan metinde deprem bölgesi ilanı talebi dile getirilirken "Çünkü şehrimiz yapı stoku bakımından eski ve binalarımızın yüzde 60-70'lik kısmı 2000 yılından yani deprem yönetmeliğinden önce yapılmış büyük çoğunluğu da deprem sonrası oturulamaz hale gelmiştir. Ben bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün yaklaşık 400 bin olan il merkez nüfusumuzun neredeyse 100 bini çadırlarda, arabalarda, akraba ve yakınlarının yanında ya da kumu kurumlarının sağlamış olduğu imkanlardan yararlanarak barınma sorununu çözmeye çalışmaktadır. Dolayısı ile ilin en büyük sorunu bugün itibarı ile barınma sorununun çözümüdür. Bunun da tek yolu il merkezi ve kırsalda güvenli yaşam alanları oluşturulmasıdır. Deprem sonrası devletimiz tüm imkanları ile Elazığ için seferber olmuş ve çok kısa bir süre içerisinde de Mücbir Sebep Hali İlan edilmiştir. Bu destek elbette çok değerli ve önemlidir. Ancak, ilin yaralarının sarılması üç aylık bir öteleme ile çözülebilecek bir husus asla değildir" ifadelerine yer verildi.

AFET BÖLGESİ ŞARTLARI NELER?

Meydana gelen afetin etkileri ve büyüklüğü, Yaşanan afet sonrasında meydana gelen can kaybı ve yaralanmalar, Bölgede bulunan alt yapı ve üst yapıda meydana gelen hasarlar, Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini zorunlu kılan ekonomik zararları ile ele alınmakta olup Bakanlar Kurulu Kararı ile afet bölgesi ilan edilmektedir.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE YAŞAYAN KİŞİLERE SUNULAN AVANTAJLAR NELER?

Afet bölgeleri genellikle toprak kayması, aşırı yağmur, sel, deprem, yangın gibi sebeplerle meydana gelen olumsuz sonuçlar sebebiyle oluşmaktadır.

Doğal afet bölgesi ulaşım, sağlık, barınma ve yiyecek ihtiyacının kısıtlı olduğu alt yapı ve üst yapı sistemlerinin tamamen veya kısmen kesildiği bölgeler olması bakımından bu bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için;

  • Sağlık hizmetleri devlet tarafından ücretsiz karşılanmakta,
  • Ordu birlikleri başta olmak üzere tüm kamu görevlileri o bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması için görevlendirmekte,
  • Maddi kayıplar devlet tarafından ödenerek zararların kısmen de olsa sonuçları hafifletilmekte,
  • Yemek, barınma, kıyafet gibi temel ihtiyaçlar afet bölgesi ilanından itibaren devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.