fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

MEBET ile öğrenciler doğru mesleklere yönlendiriliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. OSB'de yer alan Erkunt Eğitim Merkezi tarafından geliştirilen Mesleki Beceri Testleri (MEBET) ile öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmesinde büyük başarı sağlıyor.

MEBET testlerinin ilk versiyonunun uygulanmaya başladığı 2007'den bu yana testler sonucunda ASO teknik okullarına yönlendirilen öğrencilerin yüzde 91'i eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyor.

Mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması ve testin tanınabilirliğinin artırılması amacıyla her yıl ASO 1. OSB'de geleneksel olarak MEBET testi uygulaması toplantısı Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde (ASOSEM) gerçekleştirildi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, iş adamları, bürokratlar ve çocukları katıldı.

ASO 1. OSB'de yakın bir zamanda açılan model fabrika projesi ile birlikte 7 eğitim merkezi kurduklarını belirten Tütek, çok önem verdikleri mesleki eğitim alanında böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tütek, konuşmasında mesleki eğitim-iş dünyası birlikteliğinin önemine dikkat çekerek, ülkemizin ekonomik çerçevedeki uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiğini ifade etti.

Yapılan sunumları ilgiyle izleyen konuklar, ASO 1. OSB'de uygulanan eğitim faaliyetlerine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.

Program, davetli misafirlerin lise çağında olan çocuklarına Mesleki Eğitim Beceri Testinin yapılması ve ASO Sürekli Eğitim Merkezinin eğitim ve uygulama atölyelerinin detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.