Son Dakika

Tarihte Bugün: Celalettin Arif Meclis Başkanı

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 26 Ocak 1920'de olanlar

İkinci Kesit:

Mustafa Kemal Paşa Ankara'da Albay İsmet Bey ile devrimi örgütlemektedir.

Meclis Geçici Başkanı Hacı İlyas Efendi, rahatsızlığını ileri sürerek görevinden çekildi. Yerine, oylamaya katılan 96 mebustan 51'inin olumlu oyu ile Erzurum Mebusu Celalettin Arif Bey seçildi.
Çarpışmaların devam ettiği Maraş'ta Fransızlara yapılan bir baskında çok sayıda silah ve cephane ele geçirildi.
Harran yöresinde demiryolunu tahrip eden Anez Aşiret kuvvetleri Suruç'a geldi. Bu kuvvetler yarın Suruç'taki diğer kuvvetlerle birleşerek Urfa yönüne Fransızlara karşı saldırı hazırlığına başlayacak.
Barış Konferansı Yüksek Konseyi, sınırları sonradan belirlenecek Ermeni Cumhuriyeti'ni tanıdığını, Cumhurbaşkanı Ahorinian ile Ermeni Delegesi Bogos Nubar Paşa'ya tebliğ etti.
Rusya'dan gelen bir vapur, bir hayli Rus göçmeni getirdi. İstanbul'un Kızılordu önünden kaçan Beyaz Ruslar tarafından istilası devri başladı. Gelenler arasında kont, kontes, prens, prenses gibi soyluluk unvanı taşıyan birçok kişi var.
Kastamonu Mıntıka Kumandanı Albay Osman Bey, askerlik şubeleri ile Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yönetim kurullarından yurdunu seven herkesten Cemiyete aylık ödenti alınmasını, alınan bu bir, iki, üç kuruşluk ödenti toplamının düzenli olarak Ankara'ya gönderilmesini istedi.

İradei Milliye: Güneş nereden doğacak? Karanlık, her taraf karanlık! Batı'nın siyah bulutları arasından batan barış ve mutluluk güneşi, yıllar geçti hala doğmuyor. Zulmü yıkmak isteyen milletler, barışa ulaşacak. Doğu'nun saf ve samimi ufuklarında umutlarla dolu bir şafak belirmektedir. Rusya içlerinden alınan haberler bunu doğruluyor.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız