fbpx Ankara Havadis

Son Dakika

22 Mart - Ermeni Çetelerinden Kars'ta Saldırılar

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 22 Mart'ta olanlar:

Ankara, Doğu'da Ermeniler üzerine harekete geçmek istiyor: Mustafa Kemal, bazı devletlere gönderdiği telgrafta, Ermeni zulümlerini protesto etti. Telgrafta yer alan bilgilere göre şubat ayı içinde Ermeniler Kars ilinde 40 Müslüman köyünü tamamen imha ettiler. 2.000 kişiyi öldürdüler. 19 Mart'ta Orduabad, Ahur, Civa Ciyuri, Vedi bölgelerinde saldırıya başladılar. Mustafa Kemal, bu saldırıların önüne geçilmezse pek büyük bir facia çıkacağını da bildirdi.

-İtilaf Devletleri'nin, İstanbul'un işgalinden önce başlayan iç bölgelerdeki tedbirleri devam ediyor. 200 kişilik İngiliz kontrol birliklerinin Ankara ve Eskişehir'den İzmit'e çekilmeleri tamamlandı. Eskişehir'e İngiliz birlikleri 17 Kasım 1918'de gelmiş, daha sonra bunlar takviye almışlardı.

-Meclis Başkan Vekili Hüseyin Kazım ve Abdülaziz Mecdi, Padişah'ı ziyaret ettiler. Damat Ferit'in yeniden başbakan yapılmaması ricasında bulundular. Padişah, "Ben istersem Patriği de, Hahambaşı'nı da başbakan yaparım" cevabını verdi.

-Harbiye Hakanlığı, Merkezi İstanbul'da bulunan 25. Kolordu ile Bakanlığa bağlı dairelere bir bildiri yayımlayarak, işgalin ilk günlerinde ortaya çıkan zorlukların iki tarafın anlaşmasıyla giderilmekte olduğunu bildirdi, küçük olaylar için bakanlığa başvurulmamasını, ikinci bir emre kadar subayların sokaklarda revolverleriyle gezmemelerini emretti. Bakanlıktan Başbakanlığa yazılan bir yazıda da İstanbul muhafızı ve 25. Kolordu komutanının İngilizlerce tutuklandığı bildirildi, yenik hükümetlerin hiç birine uygulanmayan bu gibi cezri tedbirlere son verilmesi için tedbir alınması istendi.

-18 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkarılan Türk tutuklular Malta'ya vardı. Polis, Ahmet Emin Bey'in evini aradı. Başka bir evde kalmakta olan Ahmet Emin Bey, ABD Yüksek Komiserine danıştı. Bristol ona Ankara'ya kaçmasını öğütledi ve bu konuda yardım vaat etti.

-Ahmet Emin Bey, İtalya, Türk ve İngiliz makamlarını dolaşarak teslim olmak istediyse de kendini teslim alacak makamı bulamadı. Anadolu'ya gitmek için Üsküdar'a geçtiyse de bundan vazgeçip geri döndü.

-İradei Milliye: Kabus! Ey İslam alemi ve masum beşeriyet ! Yirminci asır zulüm cellatları, medeniyet dünyasını lekedar etmektedir. İnsaniyet namus ve ismetinin nasıl ayaklar altına alındığını İstanbul'da görünüz. -İşgal, azim ve milli dayanışmayı takviye etmiştir. -Sivas'tan büyük devletlere çekilen protesto telgrafları.

-Ahali (Edirne): Neden silaha sarıldık? İngiltere her şeyi yumruğu ile halletmek istiyor. Biz de evimizi, ocağımızı, koyunlarımızla sığırlarımızı düşman pençesinden kurtarmak için silaha sarıldık. Bunu anlayamamış kaz kafalı adamlara atalarımızın şu sözünü hatırlatalım: Hazır ol cenge ister isen sulh ü salah.

-Albayrak' ta Mithat: Bugün çekilen zulüm, kan ve ateş silahı, bütün İslam alemine, bütün Turan'a karşıdır. Bu mazlumlar içerisinde Kaşkarlı, Semerkantlı, Tebrizli, Kazvinli, Erzurumlu, Bakülü, Buharalı, Hiyveli, Konyalı, Arap, Çerkez, Kürt aynı durumdadır. -Her zulmü, kahrı boğmağa bir parça kan yeter/Ey Şark uyan yeter, ey Şark uyan yeter!

-Alemdar'da R. Cevat: Ukala dümbelekleri ... Çeteye mensup gazeteler. Zorla değil ya bu memleket İttihatçıları ve İttihatçıların parmaklarını sokarak lekeledikleri Kuvayı Milliye'yi istemiyor. Onların kafalarına vurmak lazımdır. Bu memleket inşallah, onların kafalarına adalet külüngünün inmesini yakında görecektir. -Mustafa Sabri, mebusların, subayların gücüne dayandığını yazıyor: Ey zabitler, size yazıklar olsun! Muazzam bir devlet ve milleti, beş on dinsiz ve vatansız çapulcunun yoluna feda ettiniz.

 

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız