Devrim Cici Misin? Öcü Mü?

Cumhuriyetimizi devrim ile kuranlar kurduktan sonra da aralıksız devrimlere imza attılar. Başta atamız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsine şükranlarımızı iletelim. Cumhuriyet öncesi ve sonrası verilen mücadelelerle kazanılan demokratik devrim mirasını kuşaktan kuşağa doğru anlatamamak ve kazanımlarını sürdürebilir bir düzene sokamamanın sancısını en ağır hissedeceğimiz döneme yaklaştık. Peki her alanda büyük atılımlar yapan Atatürk ve arkadaşlarının başarısı Kemalist Devriminin durdurulması, sonraki kuşakların kafasının bulanıklaştırıp bugünlere gelen süreci yaşamamıza göz yumanlar, Devrimi zihinlerde öcüleştirenlerle aynı kişiler olabilir mi?

Köklü değişikliklerle halkın olumlu anlamda ilerlemesi belli ki çoğu insanı korkutmuş. Tüm fertler olarak ümmet anlayışından vatandaşa geçiş, saltanatın sonlandırılması, halifeliğin kaldırılması, kadınlarımıza birçok Avrupa ülkesinden önce tanınan haklar, eğitimdeki pratiğe dayalı büyük atılım, Osmanlı'dan ulus devlete geçiş, cemaatlerden, tekke ve zaviyelerden kurtuluş, kısaca siyasal, toplumsal ,hukuksal, eğitimsel ve kültürel alanlarda bir seri yenilikler devrimimizin yapı taşlarıdır.

Bize has kendi Türk devrimimiz böyle mucizeler göstermiş bir tarihe sahipken günümüzde özellikle sağ cenah diye tarif edilen kesimin zihninde Devrim alerjisi yaratanları şimdi daha net görüyoruz. Sağı-solu icat edenler, sunni-aleviyi icat edenler, laik-dindarı icat edenler bu ülkenin kendi devrimi ile gelişmesinden, değişmesinden rahatsız  olanlar, yalan yanlış önyargılarla devrimimizi karşı devrime tercih edenler artık saklanamıyor hemen sobeleniyorlar. Hatta kendine sol deyip bu ülkenin  namuslu devrimini çarpıtanların da çabaları onları saklamaya yetmiyor artık.

Diyeceğim o ki Devrim kelimesinden korkanlar, kafalarında farklı algılar oluşturanlar önyargılarınızdan kurtulun. Hayatın bizlere her zaman  değişimi dayatacağı çetin süreçleri tıpkı Atamızın önderliğinde gerçekleşen bize özgü devrimlerle aşabileceğimizi unutmayalım.

Korkma Türkiyem korkma! Değişim şart.