Yerli Malı Yurdun Malı

insan emeği ile ilgili görsel sonucu

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk

 

Sözün özü

Atasözleri, deyimler ve özdeyişler çoğu zaman gerçeğin ürünüdür. Ankaralı aydın Hasan Yalçın her boş kaldığında eline atasözleri ve deyimler sözlüğü alırmış. Geçmiş öğretilerin en somut aktarım biçimi o sözlüklerde açıklamaları yapılan özlü cümleler galiba. Bir yandan geçmiş tecrübeleri barındırıyor, diğer yandan gelecek hayallerimizin temellerini atıyor.

Bugünün selameti nostalji

Nostalji, iki anlamı içerisinde barındıran bir kelime. Birincisi geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlem. İkinci anlamı ise yurt, vatan ve baba ocağı özlemi. Bugün Türk Milleti iki anlamdaki özlemede ihtiyaç duymakta. Yeni bir gelecek tasarlayamadığı için ya da yeniyi kuracak kuvveti kendinde göremediği için değil elbette bu özlemin sebebi. Geçmişten bugüne beslenerek ve gelişerek gelen düşmanın ete kemiğe bugün bürünmesinden dolayı.

Bugün Vatan daha kıymetli, çünkü saldırılar topyekun, düşman daha berrak, seçilir vaziyette. Bu verilecek mücadele yöntemini belirlemede bize kolaylık sağlaması yönüyle olumlu bir gelişme. Bugün birlik olma ve vatan özlemi çekmemek için sevgisiyle beslenmek çok daha önemli.

Maymuncuk her kapıyı açar

Sınırımızdan topraklarımıza sıçrayan ve uzun süredir devam eden savaş, dünya geneline ekonomik savaş olarak yayılmış durumda. Vatan sevgisini ekonomik bağımsızlıkla birleştirmek Türkiye’nin bu açmazdaki maymuncuk anahtarı. Her kapıyı açan anahtarımız da yerli malı üretip, yerli malı tüketmek.

Ayinesi iştir kişinin

Başarı için tasdik etmek yetmez. Kolları sıvayıp  işe girişeceğiz.

Sanayicimiz, esnafımız, tüccarımız, köylümüz, üreticimiz, tüketicimiz; assın bayrak gibi dükkanının camına, evinin balkonuna “Yerli Malı Üret Yerli Malı Tüket “  yazılarını.

Unutmayalım ki:

Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz; Zeka, yüzde bir ilham, yüzde doksan dokuz terdir.

Nuri Kaya

Ankara Havadis Genel Yayın Yönetmeni