Son Dakika

mevlana et tavuk, ankara havadis

 

28 Mart: Şahin Bey Fransızlarla Çarpışırken Şehit Düştü

TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılında tarihten kesitleri aktarmaya devam ediyoruz.

İşte 28 Mart'ta olanlar:

-Mustafa Kemal, Antalya'daki İtalyan siyasi temsilciliğine çektiği telgrafta, Ermeni zulümlerini anlatan telgrafının Barış Konferansı'na, İtilaf Devletleri yüksek komiserlerine, ABD temsilciliğiyle tarafsız devlet temsilcilerine ulaştırılmasını rica etti.  Mustafa Kemal, İtalyan gazetelerinin aldıkları telgraflara göre Barış Konferansı'nın Türkiye barışını tamamladığını ve yazılmasının bir hafta içinde tamamlanacağını bildirdi.

-Antep'teki kuvvetlerini takviye etmeye gitmekte olan Fransız kolu, Teğmen Şahin Bey'in sert direnişini kırarak Antep'e ulaştı. Kuvvetleri dağılan Şahin Bey şehit oldu. Üç gün önce başlamış olan çarpışmalarda Türkler 100 kadar şehit verdi. Halk Şahin'e çok ağladı. Ağıtlar yaktı:

-Antep’in Harbine on bir ay oldu.
Kurudu kanımız benizler soldu.
Analar, bacılar saçını yoldu…
Uyan Şahin uyan, gör neler oldu.
Sevgili Antep’e Fransız doldu.

Şahin’i sorarsan, oyuz yaşına.
Süngüyle vuruldu köprü başında,
Çeteler oturmuş ağlar başında…
Uyan Şahin uyan, gör neler oldu.
Sevgili Antep’e Fransız doldu.

Uyan Şahin uyan, uyanmaz mısın?
Diz çöküp düşmana dayanmaz mısın?
Al kızıl kanlara boyanmaz mısın?
Uyan Şahin uyan, gör neler oldu.
Sevgili Antep’e Fransız doldu.

Şahinbey vuruldu, yollar açıldı.
Antep’in üstüne matem saçıldı.
Birçok minareler topla biçildi.
Uyan Şahin uyan, gör neler oldu.
Sevgili Antep’e Fransız doldu.

Kimi yaralanmış, kanlar saçıyor.
Kimi süngülere bağrın açıyor.
Kimi yavrusunu almış kaçıyor.
Uyan Şahin uyan, gör neler oldu.
Sevgili Antep’e Fransız doldu.

-Kazım Karabekir, Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak amacıyla askeri harekâta geçebilmesi için Ankara'dan izin istedi.
Dün Haydarpaşa'dan yola çıkan mebuslar kurulu, Mustafa Kemal'in emriyle Geyve'de durduruldular. Dört mebus, telgrafla Mustafa Kemal'den mülakat istediler.

-Temsil Kurulu, Karabekir'e, 13. Kolordu Kumandanı Cevdet Bey'in Arap olması nedeniyle kolordu bölgesindeki ayrılıkçı akımlara karşı zaaf içinde bulunduğunu bildirerek, 15. Kolordu Kurmay Başkanı Kazım Bey'in, 13. Kolordu Kumandanlığını ele almasını önerdi. Karabekir, yarın vereceği cevapta, Kazım Bey'in kolordusuna gerekli olduğunu bildirerek bu görev için Albay İsmet Bey'i önerecek.

-Suriye Kralı Faysal, Başkan Wilson'a bir tel çekerek Suriye'nin Bağımsızlık ilan ediş nedenlerini bildirdi. ABD'den destek istedi. Savaşta, halife fetvasını geçersiz kılmak için İtilaf Devletleri yanında savaştıklarını, oysa şimdi İngiltere ve Fransa'nın ülkesini bölmeye çalıştıklarını bildirerek Wilson'dan, Suriye bağımsızlığının tanınması için etkide bulunmasını istedi. ABD, benzeri çağrıları olduğu gibi bunu da cevapsız bırakacaktır.
 

-İzmir'e Doğru' da Mustafa Necati'nin başyazısı: İstanbul işgali karşısında Anadolu'nun vahdeti: Ferit Paşa gibi vatan hainlerinin mahiyetini bütün millet anladı. Bu sefiller, yakında Kuvayı Milliyenin büyük ve kutlu bir kuvvet olduğunu anlayacaklar. Kutsal Anadolu ve Rumeli, bir bütün halinde bu melun emellere karşı ant içti.

-İkdam'ın imza yerinde üç yıldız bulunan (Yakup Kadri?) başyazısı: Ergenekon. "Bugün atalarımız gibi çıkışı olmayan bir dar vadiye sıkışıp kaldık.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız