31 Ocak: Kahramanca Bir Ölümü Yaşamaya Tercih Edeceğiz

TBMM ’nin kuruluşunun 100. yılını tarihten kesitlerle gün gün aktarmaya devam ediyoruz!

İşte 31 Ocak'ta olanlar:

Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Daha önce kararlaştırıldığı halde, Rauf Bey, Kara Vasıf ve arkadaşları Mustafa Kemal'i başkanlığa aday göstermediler. Dördüncü oylamada, Saray'ın da önerdiği İstanbul milletvekili Reşat Hikmet Bey, 115 mebustan 65'inin oyunu alarak başkan seçildi.

Erivan Ermeni Cumhuriyeti'nin İtilaf Devletleri tarafından tanınması, Adana Ermenileri tarafından kutlandı
14/15 gecesi Urfa'yı terketmiş olan Jandarma Kumandanı Ali Saip Bey, Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta, bazı aşiret kuvvetleriyle birlikte Urfa'ya yürüdüğünü bildirdi.

Tokatlılar, Mebuslar Meclisi'ne, İtilaf Devletleri temsilcilerine, basına ve Temsil Kurulu'na çektikleri telgrafta "Mertçe ve kahramanca bir ölümü, yaşamaya tercih edeceğimizi arzeyleriz" dedi.

Türkiye'nin başına bela kesilenlerden biri de eşkıya. 1 Aralık'tan bu yana geçen iki ay içinde Düzce'de 172, Bolu'da 70, Ereğli'de 19, Zonguldak'ta 13, Hendek'te 4, Bartın'da 19, Çaycuma'da 5, Gerede'de 30 kişi yakalandı. Bolu ilinde sıkıyönetim uygulanıyor.

Çeşitli nedenlerle İstanbul'a sığınmış kişilerin sayısı 1.336.689'u buldu. Bunlardan 8.ooo'ini Soma-Bergama depreminde evsiz kalanlar teşkil ediyor. İleri Gazetesi, bu şartlarda mültecilerin barındırılmasının çok zor olduğunu, çünkü Rusların yüzbinleri bulacağını yazıyor.
Ulusun geleceği Mebusan Meclisi elindedir.

Hazırlayan: Kurtuluş Özgür Yıldız