Son Dakika

Okul öncesi eğitim alan anadilde önde

Okul öncesi eğitim alan öğrenciler dinleme, okuma ve yazma becerilerinde okul öncesi eğitim almayanlara göre daha fazla başarı sağladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliliklerini ölçtü. 15 ilde 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapılan pilot çalışmada, öğrencilerin yüzde 37,6’e okuma becerilerinde 20 soruda 10 ve altında başarı sağladı. Yüzde 8, 63’ü 20 soruda 5 doğru yanıt verdi. Öğrencilerin 31,4’ü dinleme becerilerinde verilen 20 soruda 10 ve altında başarı sağladı. Yazma becerilerinde öğrenciler, 36 puan üzerinden ortalama 16,82 puan aldı. Öğrencilerin yüzde 30,23’ü 11-15 arası puan aldı. Öğrenciler konuşma becerilerinde ise 36 puan üzerinden ortalama 27,21 puan aldı. Okul öncesi eğitim alan öğrenciler dinleme, okuma ve yazma becerilerinde okul öncesi eğitim almayanlara göre daha fazla başarı sağladı.

MEB, ilk kez tümüyle elektronik ortamda ve standart bir ölçme aracıyla 15 ilde bin 850 7. sınıf öğrencisinin dil becerilerini ölçtü. Uygulamanın uluslararası standartlarda gerçekleştirilebilmesi için 15 ilde dil laboratuvarları oluşturuldu. Dil laboratuvarlarında 20 kişilik bir sınıf ortamında, her bir öğrencinin kendisi için ayrılan bölmede bağımsız kullanacağı bilgisayarlar yer aldı. Uygulamanın dinleme becerisi bölümünde üzerinde mikrofon yer alan ortam sesinden etkilenmeyen kulaklıklar kullanıldı. Salonlarda ses yalıtımı yapıldı.

KIZLAR DİLİ DAHA İYİ KULLANIYOR

Elde edilen sonuçlara göre, kız öğrenciler her dört dil becerisinde de erkek öğrencilere göre daha yüksek başarı gösterdi. Anne ve baba eğitim düzeyinin artmasıyla öğrencilerin her dört dil becerisine ilişkin puanları artış gösterdi. Anne ve baba eğitiminin okuma becerisinde diğer becerilere göre daha fazla etkili olduğu görüldü. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin okuma becerilerinde aldığı ham puan ortalama 10,87’iken, okul öncesi eğitim almayan öğrenciler ortalama 9,60 puan aldı. Okul öncesi eğitim alan öğrenciler dinleme becerilerinde ortalama 11,91 ham puan alırken, okul öncesi eğitim almayan öğrencilerin ortalama puanı 10,99 oldu. Yazma becerilerinde okul öncesi eğitim alan öğrenciler ortalama 17,38 puan alırken okul öncesi eğitim almayan öğrenciler ortalama 14,81 puan aldı. Araştırmada okul öncesi eğitimin konuşma becerilerinde anlamlı bir etkisi görülmedi. Kız öğrencilerin her dört dil becerisinde de erkek öğrencilere göre daha yüksek başarı gösterdiği belirlendi. Anne ve baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin her dört dil becerisindeki puanlarının da arttığı görüldü.