Son Dakika

Wikipedia erişime açıldı

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde Wikipedia’nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia’nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde Wikipedia’nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia’nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

2017'den beri Türkiye'den girilemeyen İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya sitesi erişime açıldı.

 

Wikipedia'nın yıllar sonra açılan ilk sayfası...

Wikipedia ilk sayfası