fbpx Batı Asya'ya Atılan Tırmık | Ankara Havadis

Son Dakika

Batı Asya'ya Atılan Tırmık

ABD yine dikkat çekmek, dünyada tek söz sahibi olduğu mesajını vermek için özellikle Batı Asya birliğini tehdit ediyor. Bu coğrafyada yıllardır (Irak’ta, Suriye’de...) kan döktü. Nice yuvayı yıktı, nice günahsız insanı yok etti. Bebekleri bombaladığı yetmedi, insanları yurdundan yuvasından etti. Kıyıya vurdu Aylan bebekler. Kendi insanı, Ebu Garib’i yerle bir etmek zorunda kaldı.

ABD bize demokrasi getirecek diye 2003’te bayram edercesine sevinen Iraklılar bir süre sonra O’nun ikinci yüzünü görünce “Bir Saddam gitti, bin Saddam geldi” dediler. Oyuna gelip bölündüler, parçalandılar. Uygar geçinen ülkelerce kaç bin yıllık tarihî eserleri yağmalandı, petrolllerine el kondu. Daha sonra yine bir kandırmacayla “Çekiliyorum” dediği hâlde tamamen çekilmediği gibi yerini besleyip doyurduğu  terör örgütlerine bıraktı ABD.

İşte bu insanlık dışı davranışlarıyla şımardı, övündü Amerika. Bölüp parçalamaya ve sonunda vahşi bir hayvan gibi yutmaya alışmış çünkü. Ne zaman ekonomisi zayıflasa ne zaman dar boğaza girse, kurtuluş yöntemi aynı... Komşuları birbirine düşman etmek, bölüp parçalamak, kolay lokma hâline getirip yutmak. Tabiî bu arada dünya ülkelerini de yeni geliştirdiği silahları almaya mecbur kılmak. İşte böyle bir dönemi yaşarken, ne zamandır korkuya kapıldığı Batı Asya Birliği’ne gözdağı vermek için kaç zamandır planladığı eylemi hayata geçirerek Kasım Süleymani’yi öldürdü; Yemen, Suriye ve Libya’dan sonra bir kedi gibi Batı Asya’ya tırmık attı. Evet çok dikkat çekici bir eylemdi bu, bir o kadar da yanlış bir adım...

Amerika bu arsızlığı ile yine bir karmaşayı tetiklemeyi başardı. Yalnız bu kez büyük bir hataya düştü. Çünkü, yıllardır etnik grupları, farklı mezhepleri (Alevi- Sünni) birbirine düşman edip İran’ı bölmeye çalışırken yanlış bir adımla birleştirdi. Süleymani ve diğer şehitlerin görkemli cenaze töreninde Alevi Sünni, kadın erkek demeden milyonlar bir araya geldi. Gözlerinden akan yaşla birleşti İran halkı, Amerika’ya öfkesini kustu.

Tıpkı yıllar önce Vietnam’da yenildiği gibi aynı kaderi yaşayıp çekilmek zorunda kalacak Amerika. Çünkü İran’ın komşuları, “Kasım Süleymani Batı Asya’nın şehididir” diyerek O’na destek sözü verdiler. 

Türkiye de ister istemez İran’ın yanında olup Rusya’yla hareket etmek zorunda. Bu iki güç yan yana gelince İran’ın işi kolaylaşacak ve Amerika yaptığına bin pişman olacak. Hele Trump’un vurabileceklerini hiddetle açıkladığı 52 hedeften bir kısmının kültür merkezleri olması, ABD başkanının uygarlık düşmanı olduğunun kanıtıdır. İnsanlık tarihi bu tür kişileri nefretle kınamıştır. Trump böylece dünya kamuoyunun gözünde de saygınlığını tamamen yitirmiş oldu. Ayrıca, Irak makamlarına haber vermeden Irak hava sahasına girmesi de Irak’a saygısızlıktır. Bu yanlış tutumuyla da İran’la Irak’ı birbirine yaklaştırmış oldu. İşte verdiği bu yanlış kararlar, ABD’yi zora sokacak.

Bugün ancak millî devletler Emperyalizmle mücadele edebilir. İran, Rusya, Türkiye’nin tarihten gelen donanımlarıyla, özgüvenle hareket edince ABD’yi kıskaca alacakları kesin. Hele ki Çin’in de “Bir Kuşak Bir Yol” projesini gerçekleştirebilmek için bu direnişe katkı sunduğu düşünülürse olmayacak iş değil. Böylece Amerika yenilecek ve BOP suya düşecek.